Wij herinneren U er nogmaals aan dat de Vogelwerkgroep “Het Gooi en omstrekrn” op donderdag, 23 maart a. s., ’s avonds om 20.00 u. in de Openbare eeszaal aan de s Gravelandseweg te Hilversum haar jaarlijkse algemene ledenvergadering hoopt te houden. De agenda van deze vergadering vond U in de vorige Korhaan. wij raden U aan om in verband met de behandeling van de jaarverslagen der diverse commissies het februarinummer van de Korhaan, alsmede voor het jaarverslag van de Avifaunacommissie deze Korhaan mee te nemen ter vergadering.