Een excursie heeft tot doel de kennis en het onderlinge kontakt te verbreden en m e te werken aan b.v. tellingen, het verkrijgen van gegevens voor rapporten en de Avifauna van het Gooi. Bij dag- en weekendexcursies per auto moet bij opgave een bedrag van f, 5.-- tot f 10,-- worden betaald. Dit wordt later verrekend in de totale kosten. Bij afzegging na sluitingsdatum kan,dit bedrag niet meer morden teruggegeven, behalve in bijzondere gevallen.