In de mythen en legenden van China spelen – voor zover ik thuis kan nagaan – de vogels een zeer bescheiden rol, hoewel de Chinezen over een onuitputtelijke voorraad góden beschikke. Er zou dus best een “vogelhoofdrol” bijgeweest kunnen zijn. Missdien ligt dit in het feit, dat China van huis uit vogelarm is weet het niet. Er worden toch wel veel dieren genoemds god van het paard, de hond, het varken, scorpioen, draken, de tijger, maar ook god van de regen, wind, vorst, thee, zout, goud tot zelfs de god van de pokken (en andere ziekten), van zangers, schilders, dichters, brilleslijpers, wijnen, vroedvrouwen, bordelen, vernissen, god van de wreedheid, wraak, ogen, tanden, neu , tong, juweliers, rovers, apen, metselaars, timmerlui, luizen en nog vele anderen, maar daarbij vond ik geen vogel. Toch komt op enkele plaatsen de vogel wel in het spel. Allerlei min of meer grote “machtigen”, die dan plotseling tot de wonderlijkste dingen in staat zijn, geven in deze literatuur een duidelijke toon aan, zoals keizers, tyrannen, filosofen, wijsgeren en zo de het bijvoorbeeld eens, dat twee van zulke lieden elkaar ontmoetten. Ze hadden samen in hetzelfde Paleis der Abstractiën gestudeerd en waren dus wel tot iets in staat. De een prees de ander dat hij machtig was en de zee kon laten leeglopen, heuvels kon veranderen en nog meer van zulk soort dingen, maar dat die andere toch niet, zoals hij, die een, zijn hoofd kon afzetten en laten opstijgen in de ruimte en het hoofd later weer op zijn nek kon laten terug keren. Hij wilde dit wel even bewijzen, mits dan de andere als tegenprestatie de Lijst der Onsterfelijken, die hij in zijn bezit had, zou verbranden. De eerste had er belang bij dat die lijst verdween. Na veel vriendelijkheden over en weer gebeurt het. De eerste slaat zichzelf het hoofd af, dat weldra hoog in de lucht zweeft. Maar juist als de andere er aan denkt de lijst te verbranden komt een grotere god, die dit allemaal had aangezien, tussenbeiden. Dit was de Oude Onsterfelijke van de Zuidpool die iemand opdracht geeft zich in een kraanvogel te veranderen en het hoofd terug te brengen, waardoor de bedrieger wordt ontmaskerd.