In de vorige Korhaan werd een verslag gegeven van twee tellingen in enkele polders rond de randmeren en van de voormalige Zuiderzee, waaruit naar voren kwam dat in deze gebieden rofvogels aanwezig waren. Een volledig overzicht oven de verspreiding en aantallen in het gebied tussen Kampen en Muiden ontbrak. Een oproep die in het blad werd gedaan, leverde het vereiste aantal tellers op.