Toen ik op 16 november 1971 ’s middags on vier uur in een tuin in het noord-oosten van Bussum aan het werk was, liep er plotseling een vogel onder een Taxus vandaan: een houtsnip (Scolopax rusticola). Ik doe in nijn beroep veel interessante vogelwaarnemingen, maar een snip in een tuin had ik geenszins verwacht. Dc tuin was nogal bebost en lag vlak bij de rijksweg. De Taxus, waar de vogel ender vandaan kwam, was oen laagblijvende, breedgroeiende variëteit. Hot eerste stukje liep op de snip, om vervolgens op te vliegen en in zuid oostelijke richting te verdwijnen.