Het artikel, dat hier voor U ligt, is het eerste van een serie beschrijvingen van de Gooise natuurgebieden. Mij is gebleken, dat sommige leden van onze vogelwerkgroep maar weinig over het Gooi weten. Men weet hot vertrekpunt van een excursie soms maar moeilijk te vinden. Ook weet men lang niet altijd de naam van hat terrein, of er wordt een verkeerde naam opgegeven. Zo wordt bv. de “Zuiderheide” soms “Oosterheide” genoemd, terwijl do naam “Zuiderheide” ook wel wordt gebezigd voor de ”Hoorneboegse heide”. Een en ander zou verwarring kunnen geven bij hot gebruiken van de waarnemingskaartjes.