“NATURA”: Oproep tot medewerking aan het broedvogelonderze ek van het Contactergaan voor Vegelstudie van de Keninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). “HET VOGELJAAR”: In dit blad, dat thans 20 jaar bestaat, staat een interessant artikel over de zang van de blauwborst door H.J.Slijper, die everigens op de omslag ook de prachtige klapekster tekende.