Aanwezig: het voltallige bestuur (9 leden) en 23 gewone leden. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, brengt hij de notulen van de vorige algemene vergadering in bespreking. Deze worden door de vergadering goedgekeurd.