Om 5.15 uur verzamelden zich 16 deelnemers op het Oosterspoorplein te Hilversum. Op weg naar Bussum barstte de eerste regen los na 2 weken mooi weer, en kletterde op de auto’s, maar dit mocht de stemming niet drukken en met goede moed gingen we via de brug bij Schellingwoude, Purmerend en Alkmaar naar den Helder. Aangezien we nog te vroeg waren voor de eerste boot, werd besloten nog een kijkje bij het bekende Balgzand te gaan nemen, maar dit bleek per auto onbereikbaar. In plaats daarvan reden we langs het Balgzandkanaat, Amsteldiep en Amstelmeer. In het Balgzandkanaal zagen we o.a, veel Bergeenden en Futen. Ook Kuifeendjes, terwijl boven het Amstelmeer nog vier Brandganzen vlogen. Ook een Grote Zaagbek werd waargenomen. Om 8.30 uur gingen we dan met de boot over. In de haven van het Horntje zwom een Brilduiker. Per auto ging het nu door de Prins Hendrikpolder naar Oudeschild en het eerste wat ons opviel, waren de vele Scholeksters, die ons verder over het gehele eiland zouden begeleiden. Vooral het baltsen van deze potsierlijke vogels trok de aandacht. Ook de Wulpen ontbraken natuurlijk niet. Kieviten zweefden al duikelend en roepend door de lucht. Berg- en Tafeleenden waren ook aanwezig, evenals Kuifeendjes en Dodaars. Grutto’ en Tureluur waadden door de ondiepe plasjes, maar het mooiste was toch wel een groepje van ca,. 25 bedrijvige Steenlopertjes, welke in de vlucht zoveel op kleine Scholeksters gelijken.