Evenals in 1969 (zie De Korhaan van februari 1971, blz. 18 e.v. en van maart/april 1971, blz. 17 e.v.) is in het voorjaar van 1970 een onderzoek ingesteld naar het gedrag van de trekvogels in verband met de weersomstandigheden. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten van dit onderzoek.