Notitie 39 van de heer Klomp, betreffende zijn ontmoeting met een Houtsnip in een tuin in Bussum, bracht mij een soortgelijke ontmoeting in herinnering. En dat deed mij in mijn kaartsysteem duiken, om na te gaan hoe lang dat al weer geleden was. Een collega, wonende aan de Huizersteaatweg te Naarden waarschuwde mij, dat er al enige dagen een “vreemde” vogel in zijn tuin rondscharrelde. Hij was bezig niet het graven van een vijver en de vogel die een lange snavel had, begaf zich, wanneer hij even naar binnen ging, naar de kuil waarin zich modder en grondwater bevonden en liep daar dan in te pikken. Verder hield hij zich voornamelijk schuil onder wat struiken. De achterzijde van de tuin grensde aan de sportvelden van Sportpark Naarden, achter het zwemstadion.