Op 18 naart 1972 zwierven wij, A.Bok, fam. Heise en schrijver over de Veluwe. Bij Radio Kootwijk ter hoogte van de Maalberg naakten we onze zoveelste stop on zochten de licht af naar roofvogels, die wij op deze dag, het veel thermiek (opstijgende warne lucht-Red.), al neer hadden zien zweven. Ondertussen hielden wij ons bezig net de meer aardse vogels. We zagen Geelgrozen, Vinken en hoorden Staartmezen, waaraan wij geen aandacht schonken tot...de heer Heise opnerkte: “Er zit er een net een witte kop.” De vogel was niet schuw, en was tot op enkele meters te naderen, zodat wij net de “Kist” in de hand de beschrijving konden controleren. Na enkele minuten vloog hij naar een verderop staande vliegden, in gezelschap van een normaal getekende Staartmees. Het is wel geen waarneming uit het studie-gebied van de Vogelwerkgroep, maar het leek ons tech de moeite waard on te vermelden.