t r • • WIJ hcuuW oiiS nog steeds aanbevolen voor oude nummers ven de Korhrrn. Imi Vair hebben wij reeds ntrangr do : ro. 1, 2 c-i. 5 ot/ 'c eerste. Jrgangt rJLc f ’cod v ndc tweede jaar Gaoit. ■ z udci wij te koop of ter kopiëring in bruikleen ontvangen o nrs. 3 on 4 van de eerste jaargang en alle nrs, van de derde jaargang. Schrijft TT pypr On -rpf'ir'etieT Fuchsiastraat. lQ-_tc. MXvcrsun..