Twaalf vogels stonden er enige weken achtereen in de Gooi- en Eemlander, op schitterende wijze getekend door H.J.Slijper, zoals we dat van hem gewend zijn,. Deze twaalf vogels waren het onderwerp van een prijsvraag, die het dagblad had uitgeschreven. “Hoe heten wij” was voor een kleine tweeduizend lezers aanleiding hun oplossing in te zenden. Tweeduizend, dat is ongeveer tien keer het ledental van onze Vogelwerkgroep!! Zaterdag, 29 april j.l. publiceerde de Gooi- en Eemlander de oplossing en de namen van de twaalf prijswinnaars, die elk een mooi vogelboek ontvingen.