De vacantietijd is weer aangebroken en dat betekent ondermeer, dat dit voorlopig de laatste Korhaan is. De redactie gaat zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Blijft uw kopij regelmatig inzenden, houdt die niet onnodig lang vast. Wij kunnen er meer mee doen dan u.