Dit werkstuk, waaraan tal van leden van de Vogelwerkgroep hun medewerking verleenden, is toegezonden aan die instanties, waarvan mag worden verwacht, dat zij, nu zij hierdoor zijn geattendeerd op de unieke betekenis van dit gebied, alles in het werk zullen stellen om dit landgoed voor het Gooi te behouden. Uit de inhoud: beschrijving van de bodem, de historie, planologische aspecten, de botanische betekenis, de hier voorkomende vogels, zoogdieren, reptielen, amphibieën, vissen, insecten, slakken enz. met uitgebreide soortenlijsten.