Het heeft nogal even geduurd, maar eindelijk is het dan zover. Er is weer een Korhaan verschenen. Het is allemaal wat later geworden, als dat de bedoeling was. Er zijn wat tegenslagen geweest, die ik U naar niet zal noemen. Zoals U wellicht al vernomen zult hebben gaat de Korhaan voortaan wat minder verschijnen. De oorzaken, welke hiertoe hebben geleid, liggen voor een belangrijk deel bij de leden, Wat die oorzaken zijn, zal ik U noemen.