Er is al weer enige tijd verstreken sinds het verschijnen van de “Avifauna van Midden-Nederland”. Na de presentatie aan de pers op 17 december 1971 zijn er van de oplage van 4000 exemplaren ruim 2100 boeken verkocht. Hoewel het boek dus klaar is, wil dit nog niet zeggen, dat wij voldaan op onze lauweren moeten gaan zitten rusten. In het Gooi lopen nog altijd lieden rond, die tot een uitgave van oen Gooise avifauna willen komen. Voorts werden er in het boek nogal wat vragen opgeworpen, die toch eigenlijk een antwoord behoeven. Andere interessante punten, die uitgezocht kunnen worden, zijn de populatie veranderingen bij de verschillende soorten, terwijl het volgen van de fluctuaties in de onderzochte gebieden eveneens tot de mogelijkheden behoort. Dankzij de bereidwilligheid van de uitgever zijn wij in het bezit gekomen van een zgn. doorgeschoten exemplaar. Aanvullende en recente gegevens kunnen hierin regelmatig worden verwerkt, zodat over een aantal jaren een aanvulling van de reeds verschenen publicatie kan volgen. Realisatie hiervan zal alleen kunnen geschieden wanneer de leden van de verschillende vogelwerkgroepen en individuele waarnemers bereid zijn hun gegevens regelmatig door te geven. Bij onze vogelwerkgroep worden al gegevens verzameld door middel van de waarnemingskaartjes. Onze indruk is, dat te weinig mensen de kans benutten om hun vogelgegevens in het vwg archief te krijgen, van waaruit ze gebruikt kunnen worden; allereerst voor de reeds genoemde aanvulling en tevens voor rapporte, ect.. Al Uw gegevens zijn welkom, zelfs negatieve gegevens, zoals het niet meer voorkomen of de achteruitgang van vogelsoorten in bepaalde terreinen.