In “De Nederlandse Jager” van 21 juli 1972 (77ste jaargang, nr.15) lazen wij een artikeltje over een broedgeval van het Bladkoninkje in een tuin in Zwolle. “.....een nietig geval; bruinachtig olijfkleurig jasje; donkerbruin staartje plus die twee blanke streepjes op de vleugels. Zo is er maar één onder die kleine spitsbekjes. Het moet een Bladkoninkje zijn. Merk je dan even later dat hot vogeltje ook nog drie jonkies verzorgt, dan wrijf je bril en kijker nog eens extra schoon om toch vooral zeker van het wonder te zijn.”, aldus “Gniffel” in “De Nederlandse Jager”. Voor zover bekend is dit het eerste broedgeval van het Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus) in Nederland.