Tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering werd, zoals U ongetwijfeld zult begrijpen, ook gesproken over de door de leden van onze Vogelwerkgroep te betalen contributie over 1973. Door de snel toenemende kosten van De Korhaan en alle andere activiteiten van onze vereniging komen de voor het jaar 1973 begrote bedragen in de knel. Verschillende mogelijke besparingen werden besproken, waarvan enige zullen worden doorgevoerd, doch de financiële toestand blijft precair, hetgeen mede veroorzaakt wordt door de onzekerheid, in hoeverre wij nog op verschillende subsidies kunnen rekenen.