De subgroep Zuidelijk Flevoland telt sinds vijf jaar eens per week langs de zuiddijk van Zuidelijk Flevoland tussen de brug bij Muiderberg en de Eemmond. Het aantal vaste medewerkers van deze subgroep bedraagt tien. We tellen de vogels aan weerszijden van genoemde dijk, dus nemen zowel de polder als het meer voor onze rekening. In het hier volgende besteden we verder uitsluitend aandacht aan het tellen van de vogels van het Gooi— en Eemmeer. Door de breedten van deze meren is het onder bijna alle omstandigheden onmogelijk, watervogels die zich op het meer langs de kust van Gooi— en Eemland bevinden, te herkennen. Toch zou het voor het volgen van de vogelstand op het gehele meer, van groot belang zijn als ook deze vogels regelmatig geregistreerd werden, liefst op dezelfde data als dat Rangs de zuiddijk van Z. Flevoland gedaan wordt.