Het was, is en blijft een trieste zaak, dat inzenden van vogelwaarnemingen op de gratis ter beschikking gestelde kaartjes. Als leidraad bedoelde artikelen (De Korhaan 5de jrg. nrs. 2 en 5) deden het aantal inzendingen geenszins stijgen. Toch zitten er nog 3000 kaartjes bij de leden! Waarom deze niet worden ingestuurd is ons een raadsel. Er zijn twee mogelijkheden: a. men is te lui, heeft geen zin, tijd of andere reden (neem dan de kaartjes niet of stuur ze terug) en b. het invullen geeft nog moeilijkheden. In het vervolg zullen daarom alleen die leden kaartjes ontvangen, die ook blijk hebben gegeven ze ingevuld te retourneren.