Voor deze Korhaan bereikte ons zo veel kopij, dat wij enkele artikelen niet konden opnemen. Deze artikelen zullen in het januarinummer worden geplaatst. U kunt dan ondermeer verwachten een verslag over broedende Torenvalken in Zuidelijk Flevoland, het vervolg van het verslag over de trektellingen van 1971 en een artikel over de Gooimeerkust en als bijlage bij dat nummer ontvangt U het ontwerp Statuten en Huishoudelijk Regelement.