Het is alweer meer dan een jaar geleden, dat in dit tijdschrift een oproep werd geplaatst om deel te nemen aan vogeltroktellingen. Hiervoor was vanaf Zuidelijk Flevoland tot in Hollandse Rading een net van trekposten opgebouwd, van waaruit elke overtrekkende vogel zou worden genoteerd. Doel was hierbij na te gaan welke soorten het Gooi passeerden en in welke orde van grootte de aantallen ongeveer lagen. Oorspronkelijk waren 20 punten gepland, waarvan er door gebrek aan waarnemers of het ontbreken van toestemming 17 overbleven, die door groepjes van twee en in enkele gevallen door meer waarnemers werden geteld.