Als een symbool van de Nederlandse omroep staat aan de Witte Kruislaan te Hilversum een enorme zuil van 143 m. De straalverbindingstoren van het audeo-video-schakelcentrum van de P.T.T., waarvan de ruwbouw inmiddels gereed is. In do buurt van deze toren wilde de Katholieke Radio Omroep (K.R.O,) een nieuw studiocomplex bouwen. Tegen deze plannen werd bezwaar gemaakt omdat een deel van het Spanderswoud verloren dreigde te gaan door deze plannen. De natuurliefhebbers kwamen met waardevolle gegevens aandragen en onze eigen Vogelwerkgroep stelde een rapport op over het betreffende deel van het Spanderswoud. En zowaar, hot leek er op dat de K.R.O. geen toestemming zou verkrijgen om in het Spanderswoud te bouwen; het leek erop dat de gemeente haar grond niet zou verkopen. Enkele gemeentelijke bestuurders zijn aan het rekenen gegaan en kwamen tot de conclusie dat als de K.R.O. niet in het Spandorswoud zal komen, dit een financiële strop voor de gemeente betekend van ongeveer ƒ 2.300.000,-. We hebben het enige tijd geleden in De Gooi- en Eemlander kunnen lezen. Hoe komt men aan dit bedrag? Het hiervolgende sommetje maakt dat duidelijk.