Het bestuur was op het tijdstip van het opmaken van de agenda van de algemene ledenvergadering van 29 maart a.s. (zie elders in De Korhaan) er nog niet in geslaagd een lid bereid te vinden het voorzitterschap op zich te nemen. Suggesties van de leden worden zeer op prijs gesteld.