De subgroep Avifauna ontplooide in 1972 tal van activiteiten. Op 15 en 16 januari werd als proef een waterhoentelling in het Gooi gehouden met de bedoeling gegevens te verkrijgen omtrent het voorkomen van het Waterhoen in de wintermaanden en tegelijkertijd een gelegenheid te scheppen, waardoor ieder lid van de Vogelwerkgroep actief zou kunnen deelnemen aan het werk van de subgroep. Het resultaat van dit onderzoek (gepubliceerd in De Korhaan van maart 1972) en het enthousiasme van de deelnemers waren aanleiding te besluiten deze telling nog enkele jaren te herhalen. Op 13 februari 1972 werd een roofvogeltelling gehouden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in de polders langs de randmeren tussen Muiden en Kampen. Ook deze telling was een groot succes. Het verslag is eveneens in De Korhaan van maart 1972 opgenomen.