De leden kwamen in 1972 vijfmaal bij elkaar nl. op 20-1, 20-3, 1-6, 12-9 en 14-10. Er werd besloten te streven naar een schema van eenmaal in de twee maanden en wel op de tweede dinsdag van de maand. Op verzoek van het bestuur werd de naam “commissie” i.v.m. de aard van de werkzaamheden gewijzigd in “subgroep”.