De jaarlijkse contactdag werd in januari 1972 in het “Bijenhuisje” te Bussum gehouden, waarbij de heer A.J.Binsbergen, inspecteur-Vogelwet 1936 van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk aanwezig was. Slechts enkele controleurs ontplooiden activiteiten. Er werd een aantal controles gehouden, in de broedtijd vierden waar nodig waarschuwingen gegeven, terwijl verder in een aantal gevallen proces-verbaal werd opgemaakt. Hierbij werd een groot aantal vogels in beslag genomen, t.w. Baardmezen, Goudvinken, Barmsijzen, Fraters, Rietgorzen en een Appelvink. Op een bijeenkomst van enkele controleurs werd een voorstel tot wijziging van de Vogelwet 1936 ontworpen.