Steeds meer blijkt dat de Gooise ringers geen enkele behoefte, hebben om in enig verband gezamelijk op te treden. Iedereen heeft, en dat is ieders goed recht, eigen voorkeur of vangplaatsen. Het jaar 1972 muntte niet uit door geregelde contacten; incidenteel werden gegevens uitgewisseld. Een enkele keer verschenen in De Korhaan interessante terugmeldingen. Het heeft m.i. geen zin deze groep leden, die kort na de oprichting van de Vogelwerkgroep als een afzonderlijke commissie bijeen werden gebracht, deze organisatie langer op te dringen. In de opsomming van de subgroepen in het nieuwe ontwerp huishoudelijk reglement wordt ze dan ook terecht niet meer genoemd.