In de Gooi- en Eemlander van 21 januari j.l, stond een berichtje, dat tijdens de telling van waterwild in de Noordoostpolder nabij Nagele twee Rietganzen waren gezien, die een vuurrode band om de hals droegen met daaraan een helder geel rond voorwerp. Dit was dus waarschijnlijk tijdens het weekend van 13/14 januari j.l. Op 30 december 1972, dus 2 weken eerder, zagen ondergetekende en de heer Hoekstra in Oostelijk Flevoland, tussen Vogelweg en Eendenweg temidden van een troep van naar schatting 1200 voor het merendeel Kolganzen en enkele Brandganzen op ongeveer 200 meter afstand een Kolgans, die eveneens zeer opvallend was gemerkt d.m.v. een waarschijnlijk plastic halsband van minstens 10 cm breed, half fel rood, half fel geel gekleurd. Wij namen aan dat het dier per ongeluk deze toestand om de hals had gekregen, doch na lezing van bovenstaand bericht, heb ik deze waarneming ook doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en men deelde mij naar aanleiding daarvan het volgende mede: In 1970 werden in Zweden, Polen, Tsjechoslowakije en Oostenrijk Grauwe Ganzen als volgt geringd: 3 ringen om één poot en wel 1 metalen ring, 1 gele plastic ring en 1 eveneens plastic ring voor de 4 landen in verschillende kleuren, t.w.: voor Zweden blauw, Polen groen, Tsjechoslowakije rood en voor Oostenrijk wit. Mededelingen betreffende waarnemingen van als boven omschreven gemerkte Grauwe Ganzen gelieve men direct te melden aan: dr. K. Hudec, Laboratory of Vertebrata Zoology (C.A.S.), Brobneho 28 Brno (Czechoslovakia).