Naar aanleiding van mijn oproep in De Korhaan van november 1972 tot medewerking aan het tellen van vogels langs de Gooimeerkust, kan ik meedelen dat er zich voldoende mensen hebben opgegeven om te kunnen beginnen. Samen met de leden van de subgroep Zuidelijk Flevoland zullen wij om de 14 dagen gaan tellen, op dezelfde data waarop langs de noord zijde van het meer wordt geteld. Voorlopig beperken we ons tot het kustgedeelte tussen Fort Ronduit en de haven van Huizen, Op 10 februari hebben we met een aantal mensen een excursie gemaakt om na te gaan waar we het beste toegang tot de kust hebben, om de vogels op het meer goed te kunnen waarnemen. Dinsdag, 20 maart zullen wij een telrooster opstellen en dan beginnen we op 14 april.