Gezien het resultaat van de waterhoentelling in 1972, werd besloten om ook in 1973 een telling te houden en wel op 13 en 14 januari. Bovendien werd de medewerkers verzocht andere soorten te noteren, waarbij speciaal aandacht werd gevraagd voor waterwild, roofvogels en (Bonte) kraaien. De eerste teldag was het, evenals de voorafgaande dagen, vriezend weer met een zonnetje aan een heldere hemel, terwijl het de volgende dag bewolkt was met dooiend weer. Vooral op de kleinere plassen en sloten kwam veel ijs voor. Evenals vorig jaar was bij het vermelden van de biotoop de volgende keuze mogelijks: Categorie: Biotoop: I Weilanden, graslanden, grote gazons; II Kwekerijen, bouwland, kleine tuinen; III Boomgaarden; IV Modder- en slikterreintjes; V Rietcomplexen of -randen; VI Diversen (zwemmend, op ijs, etc.).