Twee waarnemingen van in ons land zelden voorkomende vogels, vermeld in de laatste Korhaan (7de jaargang, nr. 1), geven mij aanleiding te reageren. De eerste is die van de Slangenarend (Circaetus gallicus). Voor de volledigheid zet ik de gegevens van de waarnemers en de litteratuurgegevens tegenover elkaar, zodat het dan eenvoudiger is punten van overeenkomst te ontdekken.