Op 23 maart jl. nam de Vogelwerkgroep “Het Gooi en omstreken” afscheid van haar voorzitter. Dick Jonkers verhuist naar Leersum en kan het voorzitterschap niet langer op zich nemen. Sedert 22 april 1971 was Dick Jonkers voorzitter van de Vogelwerkgroep; daarvoor was hij enige maanden waarnemend voorzitter. Vanaf de oprichting van onze vereniging is hij actief bij het werk van de Vogelwerkgroep betrokken geweest, zoals hij dat ook nu nog is. Hij was o.a. de eerste redactiesecretaris van De Korhaan, toen nog zonder omslag. Velen van ons hebben hem leren kennen als de boswachter van de stichting “Gooisch Natuurreservaat”, die samen met zijn collega Jaspers de excursies van de stichting leidde. Excursies, hij heeft er talloze voor de Vogelwerkgroep geleid en telkens stonden we weer verbaasd van zijn enorme vogelkennis. Erg veel deed en doet hij aan inventarisaties en ringonderzoek.