De penningmeester verzoekt iedereen, die zijn of haar contributie over 1973 nog niet heeft voldaan, vriendelijk doch dringend dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen op een van de volgende rekeningen a. postgirorekeningnr. 2529179 t.n.v. de penningmeester van de Vogelwerkgroep “Het Gooi e.o.” te Hilversum; b. de rekening van de VWG “Het Gooi e.o.” bij de Algemene Bank Nederland te Hilversum, giro 328587; c. de rekening van de VWG “Het Gooi e.o.” (nr. 32.82.96.880) bij de Coöperatieve Raiffeisenbank te Hilversum, giro 368387. De contributie bedraagt, zoals U weet, ƒ 15,- (huisgenoot-leden ƒ 7,50).