In het kader van door het Contactorgaan voor Vogelstudie georganiseerde broedvogelinventarisaties hebben N.v.d.Beek te Ermelo en A. Smit te Nunspeet zich bezig gehouden met een onderzoek naar het broeden van de Appelvink. Het jaar 1973 is het laatste jaar dat op deze wijze aandacht aan deze soort wordt gegeven.