In Het Vogeljaar van april 1973 wordt uitgebreid aandacht besteed aan bovengenoemde onderwerpen. Voor de leden, die niet zijn geabonneerd op dit tweemaandelijkse tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming (zeer lezenswaard en voor leden van onze VWG tegen verminderd abonnementstarief via het secretariaat te verkrijgen?) volgt hieronder een samenvatting van dit artikel.