Er is al heel wat afgeschreven en gesproken over de schade die de honden al dan niet zouden aanrichten in de natuur. Enige tijd geleden speelde zich in het dagblad “De Gooi- en Eemlander” door middel van de ingesonden stukken ook weer een discussie af omtrent dit onderwerp. Vooral de hondenbezitters vinden dat honden vrij moeten kunnen rondlopen door bos en hei. Enkelen van hen vinden het wel billijk, dat hun hond in de broedtijd aan de lijn gaat.