Wanneer je vanuit Ankeveen de Dammerkade oploopt en de eerste vogel die je daar ziet is al direct een Purperreiger -en dit terwijl Fitis, Tjiftjaf on Winterkoning een driestemmige ouverture inzetten – dan vormt dit zeker een aangenaam begin! Even later melden zich Visdiefjes, Zwarte Sterns, Futon en Meerkoeten, waarna ook Rietgorzen hun stamelliedje laten horen; tot aan de afslag richting Bergse Pad zullen steeds enkele Rietgorzen van boom tot boom over en weer vliegen.