Zeer geachte heer, mevrouw, mejuffrouw, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor onze 15e film- en contactavond op dinsdag, 9 oktober a. s. te 20.00 uur in de aula van de Scholengemeenschap Godelinde (tegenover het Motel Naarden).