Een opmerking in het jaarverslag over 1971 van de rentmeester van de stichting “Het Gooisch Natuurreservaat” over de nadelige gevolgen van de zich steeds uitbreidende kokmeeuwenkolonie in het Hilversums Wasmeer was voor de vogelwerkgroep aanleiding een studie te laten verrichten inzake de verschillende aspecten rond deze kolonie. Het resultaat hiervan, samengebracht in een rapport van de hand van D.A.Jonkers werd als bijdrage in de discussie toegezonden aan het G.N.R.