Roofvogels hebben lange tijd in een kwade reuk gestaan bij de mens. Zij roofden immers alles, ja, zelfs kinderen. Were roofvogel er in vroeger tijden het slechtst afkwam, is moeilijk te zeggen, maar het is wel zeker dat ook de Havik een redelijke kans maakte op het predikaat van de slechtste. De Havik voor Kort nog vervolgd, omda’ hij de ergste concurrent is voor Jagers en jachtopzieners. Gelukkig is dat nu anders; niet dat de concurrentie, als je dat althans zo mag noemen, is verdwenen, maar de tegenwoordige jager heeft wel degelijk respect voor de Havik, en zal hem niet gaarne missen. Misschien dat er ook nu nog “jagers” zijn, die Haviken uit eigen belang doden, maar dezen mag men beslist niet representatief stellen voor de jacht in ons land.