Enige tijd geleden werd er in dit blad aandacht geschonken aan vogels en wetenswaardigheden van deze dieren in het Gooi van vroeger. Dankzij de uitvoerige notities van de heer C. Boekschoten uit Hilversum zijn wij in staat u een kijkje te gunnen in het vogelleven aan het begin van deze eeuw. De bronnen die door hem werden aangehaald zijn het dagblad De Gooi- en Eemlander en het tijdschrift De Levende Natuur. Aan het eind van november 1905 vielen grote zwermen wilde Zwanen in de Eemnesser polder neer. “Pogingen om hen te schieten gelukken minder. In de nabijheid der zee houden zich IJsvogels op. Men heeft nog geen van deze dieren kunnen schieten.” Vaak liep de polder geheel of gedeeltelijk onder water en werd bezocht door grote aantallen Ganzen en Zwanen, die net als nu moeilijk onder schot te krijgen zijn. Dit klinkt vaak spijtig door in de berichten, doch met trots wordt melding gemaakt: “Onze eerwaarde kapelaan schoot deze week 3 van deze vogels in 2 schoten. Doorgaans leverde het vangen dier vogels een goed daggeld op, waarbij tevens gememoreerd moet worden dat zij vaak van eerste kwaliteit waren.” Later in de tijd (1909) levert het vangen van wilde Ganzen in de Eemnesser polder niet veel op en wordt er gesproken over de Bunschot er polder, waar ze nu nog vaak gesignaleerd worden. Over Dwergganzen heeft men het in 1904; een exemplaar word- door een jager geschoten, een ander “bijzonder schone Dwerggans, een zeer mak dier,” werd door een sluiswachter gepakt en naar Artis gezonden.