Het landgoed Hilverbeek is gelegen onder ’s-Graveland ten noorden van de weg Hilversum- ’s-Graveland. De grootte bedraagt circa 35 ha Een beschrijving van het landgoed is te vinden in het handboek van “Natuurmonumenten”. Ook in de jaren 1968 t/m 1970 werd het gebied geïnventariseerd (door J.v.d.Geld en do N.J.N. Hilversum). Deze gegevens werden reeds gepubliceerd. In 1971 en 1972 werd geïnventariseerd door de N.J.N afdeling Hilversum (G. Kuyper, W.v.d. Hijden en R. Moolenbeek).