De laatste jaren verschijnen in toenemende mate publicaties of mededelingen, waarin melding wordt gemaakt van de resultaten verkregen bij onderzoek naar faunasterfte door het verkeer Hieronder bevinden zich vaak speciale onderzoeken naar vogelsterfte. Voor zover bekend wordt er nog niet gecoördineerd gewerkt. Ten einde op landelijk niveau inzicht te krijgen in aantallen en soorten, die als slachtoffer vallen in verschillende biotopen hebben D.A. Jonkers en G. de Vries het initiatief genomen tot het houden van regelmatige tellingen over een vast weggedeelte gedurende een aantal jaren. Zij denken hierbij aan een minimumperiode van 2 jaar (4x per maand tellen) en een lengte van zeker 3 km. Naast deze tellingen zijn gegevens van andere onderzoeken naar vogelsterfte op de wegen en meldingen van incidentele vondsten bijzonder welkom.