Tijdens een broedvogelinventarisatie in het oostelijke deel van de Loosdrechtse Plassen bezuiden de oostelijke Drecht en van een gedeelte van het weidegebied de Ster onder Nieuw-Loosdrecht meende ik op vrijdag, 1 juni j.l. in het bos van een in het weidegebied gelegen buitenplaats een Grote Lijster, Turdus viscivorus, te horen. Bij nader onderzoek bleek echter dat de zanger geen Grote Lijster was, maar een Merel, Turdus merula. Het is bekend dat vrijwel alle Lijsters veel en dikwijls ook goed imiteren. Van Merels hoort men soms voortreffelijke imitaties van bepaalde, veel gespeelde motieven van muziekstukken. Dit was echter de eerste keer dat ik van een Merel een zo gave imitatie van een kenmerkende strofe uit de zang van de Grote Lijster hoorde. Bedoelde strofe is o.a. te horen op de grammofoonplaten met vogelgeluiden van het Naardermeer.