Teneinde de leden, die zich tot nu toe nog niet hebben opgegeven voor een of belde tellingen, in de gelegenheid te stellen dit alsnog te kunnen doen, blijft P. v.d. Poel bereid uw aanmelding aan bovengenoemde aktiviteiten aan te nemen, doch uiterlijk tot 1 december 1973 U kunt dit doen door een enkel telefoontje ( 02150 – 13887) of schriftelijk aan zijn adres: Ten Katelaan 2 in Hilversum.