Met verbijstering hebben vele vogelvrienden het bericht vernomen dat, nadat dit in 1972 werd verboden, het vangen van vogels in België dit jaar weer gedeeltelijk is toegestaan. Van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels werden afschriften ontvangen van telegrammen, die op 20 september j.l. werden gezonden aan de Koning der Belgen en aan de Belgische Minister van Landbouw, om te protesteren tegen deze nieuwe maatregel.