Van deze organisatie werd een verslag ontvangen, dat veel wetenswaardigheden bevat, die ook voor onze leden van belang zijn. Om deze reden wordt het hieronder overgenomen.